هفته سوم

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2000000
شروع کنید
 • روز اول
  • طراحی صفحه رزومه سایت شخصی
 • روز دوم
  • طراحی صفحه رزومه سایت شخصی بخش دوم
 • روز سوم
  • طراحی صفحه رزومه سایت شخصی بخش سوم
 • روز چهارم
  • طراحی صفحه رزومه سایت شخصی بخش چهارم
 • روز پنجم
  • طراحی صفحه رزومه سایت شخصی بخش پنجم

 

 • پایان هفته سوم 

 

تیکت جدید