هفته دهم

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
4000000
شروع کنید

هفته دهم

روز اول – بخش یازدهم آموزش Php

روز دوم – بخش دوازدهم آموزش Php

روز سوم – بخش سیزدهم آموزش Php

روز چهارم – آموزش ریسپانسیو بخش اول

روز پنجم – آموزش ریسپانسیو بخش دوم

تیکت جدید