هفته نهم

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
4000000
شروع کنید

هفته نهم

هفته دوم دوره برنامه نویسی Php

روز اول – بخش ششم آموزش برنامه نویسی php

روز دوم – بخش هفتم آموزش برنامه نویسی php

روز سوم – بخش هشتم آموزش برنامه نویسی php

روز چهارم – بخش نهم آموزش برنامه نویسی php

روز پنجم – بخش دهم آموزش برنامه نویسی php

تیکت جدید