هفته هشتم

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2000000
شروع کنید

هفته هشتم

شروع دوره برنامه نویسی Php

روز اول – بخش اول آموزش برنامه نویسی php

روز دوم – بخش دوم آموزش برنامه نویسی php

روز سوم – بخش سوم آموزش برنامه نویسی php

روز چهارم – بخش چهارم آموزش برنامه نویسی php

روز پنجم – بخش پنجم آموزش برنامه نویسی php

تیکت جدید