هفته چهارم

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2000000
شروع کنید
 • روز اول
  • طراحی صفحه رزومه سایت شخصی بخش ششم
 • روز دوم
  • طراحی صفحه خدمات سایت شخصی
 • روز سوم
  • طراحی صفحه قیمت ها سایت شخصی
 • روز چهارم
  • طراحی صفحه سوالات متداول سایت شخصی
 • روز پنجم
  • طراحی صفحه به زودی سایت شخصی

 

 • پایان هفته چهارم – آزمون توسط مهندس روشن

 

تیکت جدید