تکمیلی کارآموزان برتر

با عرض پوزش این دوره فقط در اختیار کارآموزانی قرار میگیرد که در سطح حرفه در حال رقابت هستند.

هفته یازدهم

روز اول –آموزش ریسپانسیو بخش سوم روز دوم – فروشگاه اینترنتی روز سوم – فروشگاه اینترنتی بخش دوم روز چهارم – فروشگاه اینترنتی بخش سوم روز پنجم – فروشگاه اینترنتی بخش چهارم

هفته دهم

هفته دهم روز اول – بخش یازدهم آموزش Php روز دوم – بخش دوازدهم آموزش Php روز سوم – بخش سیزدهم آموزش Php روز چهارم – آموزش ریسپانسیو بخش اول روز پنجم – آموزش ریسپانسیو بخش دوم

هفته نهم

هفته نهم هفته دوم دوره برنامه نویسی Php روز اول – بخش ششم آموزش برنامه نویسی php روز دوم – بخش هفتم آموزش برنامه نویسی php روز سوم – بخش هشتم آموزش برنامه نویسی php روز چهارم – بخش نهم آموزش برنامه نویسی php روز پنجم – بخش دهم آموزش برنامه نویسی php

هفته هشتم

هفته هشتم شروع دوره برنامه نویسی Php روز اول – بخش اول آموزش برنامه نویسی php روز دوم – بخش دوم آموزش برنامه نویسی php روز سوم – بخش سوم آموزش برنامه نویسی php روز چهارم – بخش چهارم آموزش برنامه نویسی php روز پنجم – بخش پنجم آموزش برنامه نویسی php

هفته هفتم

با عرض پوزش، شما اجازه دیدن این متن را ندارید.

هفته چهارم

روز اول طراحی صفحه رزومه سایت شخصی بخش ششم روز دوم طراحی صفحه خدمات سایت شخصی روز سوم طراحی صفحه قیمت ها سایت شخصی روز چهارم طراحی صفحه سوالات متداول سایت شخصی روز پنجم طراحی صفحه به زودی سایت شخصی   پایان هفته چهارم – آزمون توسط مهندس روشن  

تیکت جدید